Kalendár udalostí 17.10.2019

štvrtok, 17.10.2019

Odborná exkurzia, 17.10.2019, Ing. Katarína Rovná, PhD.