Kalendár udalostí 24.10.2019

štvrtok, 24.10.2019

Odborná exkurzia, 24.10.2019, Ing. Elena Aydin, PhD.

Odborná exkurzia, štvrtok, 24.10.2019 - Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce

Výberová prednáška, 24.10.2019 o 13:30, ZP (areál Zobor), Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva je spoluorganizátorom konferencie SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach