Kalendár udalostí 21.11.2019

štvrtok, 21.11.2019

13. - 29. 11. 2019

18.11. 2019 – 22.11.2019. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, Nitra.

Výberová prednáška pre študentov 2.ročníka z predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru