Kalendár udalostí 11.12.2019

streda, 11.12.2019

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín