Kalendár udalostí 14.03.2020

sobota, 14.03.2020

Environmentálne aspekty podnikania – príležitosť pre pripravených. Faktory ovplyvňujúce zmenu výrobného programu z dôvodu environmentálnych vplyvov