Kalendár udalostí 20.03.2020

piatok, 20.03.2020

Environmentálne aspekty podnikania – príležitosť pre pripravených. Faktory ovplyvňujúce zmenu výrobného programu z dôvodu environmentálnych vplyvov