Kalendár udalostí 24.06.2020

streda, 24.06.2020

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa budú na FZKI SPU v Nitre pre všetky študijné programy konať online