Kalendár udalostí 08.07.2020

streda, 08.07.2020

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020