Kalendár udalostí 05.10.2020

pondelok, 05.10.2020

Vzdelávanie študentov I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať len dištančnou ("on-line") metódou do konca zimného semestra (18. 12. 2020)