Kalendár udalostí 21.10.2020

streda, 21.10.2020

Habilitačné prednášky Ing. Katarína Rovná, PhD., a Ing. Atilla Tóth, PhD.