Kalendár udalostí 22.10.2020

štvrtok, 22.10.2020

Habilitačná prednáška Ing. Ivana Mezeyová, PhD.