Kalendár udalostí 12.08.2021

štvrtok, 12.08.2021

ŠP Záhradníctvo

ŠP Krajinné inžinierstvo

ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve