Kalendár udalostí 23.09.2022

piatok, 23.09.2022

Odborná exkurzia pre študentov Záhradníctva (1. roč. Bc)

Exkurzia v špecializovaných inštitúciách zaoberajúcich sa pestovaním a spracovaním koreninovej papriky -

MÄSPOMA spol. s r.o. Koreniny v Dvoroch nad Žitavou, ÚKSÚP – Nové Zámky – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Organizačné zabezpečenie: doc. Ing. Ivana Mezeyová, Ústav záhradníctva, FZKI SPU v Nitre

Prehliadka porastov zeleniny

poslucháči FZKI, denní, externí

23.09.2022, 08:00 od teplárne SPU

Kráľová pri Senci

Ústav záhradníctva, FZKI, doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

Opis: Odborná exkurzia, určená pre poslucháčov predmetov Zeleninárstvo, je zameraná na agrotechniku pestovania vybraných druhov zeleniny.