Kalendár udalostí 08.11.2022

utorok, 08.11.2022

Pozberové strediská ovocia a zeleniny

II. ZHI, II. IMHS

8.11.2022, 7:00 od kotolne SPU

Zeleninárska s.r.o. Kráľová pri Senci , BoniFructi s.r.o., Dunajská Lužná

Exkurzia je určená prioritne pre poslucháčov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín (II.ZHI, II IMHS). Je zameraná na prehliadku moderných pozberových stredísk ovocia a zeleniny. Organizuje Ústav záhradníctva, dr. Golian, doc. Mezeyová.