Kalendár udalostí 16.11.2022

streda, 16.11.2022

Pavilón záhradnej architektúry na Tulipánovej ul. č.7, poslucháreň TD-01, prezenčne.

Program:

1. Kontrola úloh

2. Odovzdanie menovacích dekrétov

3. Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti FZKI SPU v akademickom roku 2021/2022

4. Schválenie školiteľa pre doktorandské štúdium

5. Rôzne

Informácie (po prihlásení) pre členov VR FZKI.