Kalendár udalostí 09.03.2023

štvrtok, 09.03.2023

Pozberové úpravy osív a uchovávanie genetických zdrojov v SR

študenti FZKI (denná / externá forma štúdia)

09.03.2023, 07:30 - 13.00 hod od teplárne SPU

Sedos s.r.o. Krakovany; Génová banka SR Piešťany

Odborná exkurzia je určená pre poslucháčov predmetu: "Technológie množenia v zeleninárstve a kvetinárstve"

Ústav záhradníctva, FZKI, doc. Ing. Alena Andrjeiová, PhD.