Kalendár udalostí 31.03.2023

piatok, 31.03.2023

Seminár k záverečnej práci - II. časť pre Záhradníctvo skupina č.1

Seminár záverečných prác študentov odboru Záhradníctvo je povinný pre denných študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a všetkých študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa. Uvedení študenti sú povinní online prezentovať krátku prezentáciu (cieľ, metódy, výsledky a závery práce - max 10 min), po ktorej komisia spripomienkuje odprezentované. Program: 8:00-11:00 Bc, 13:00-15:30 Dp. Pasíva účasť je povinná pre študentov, kt. si tento rok vyberali tému svojej záverečnej práce (BP, DP).

31. 03. 2023 od 08:00 online

Seminár k záverečnej práci - II. časť pre Záhradníctvo skupina č.2

Seminár záverečných prác študentov odboru Záhradníctvo je povinný pre denných študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a všetkých študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa. Uvedení študenti sú povinní online prezentovať krátku prezentáciu (cieľ, metódy, výsledky a závery práce - max 10 min), po ktorej komisia spripomienkuje odprezentované. Program: 8:00-11:00 Bc, 13:00-15:30 Dp. Pasíva účasť je povinná pre študentov, kt. si tento rok vyberali tému svojej záverečnej práce (BP, DP).

31. 03. 2023 od 08:00 online