Kalendár udalostí 11.05.2023

štvrtok, 11.05.2023

Prijímací pohovor na bakalársky študijný program Krajinné inžinierstvo a bakalársky študijný program Záhradníctvo bude prebiehať 11. mája 2023 od 09:00hod.