Kalendár udalostí 12.10.2023

štvrtok, 12.10.2023

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Vedúca Ústavu architektúry občianskych budov FAD STU v Bratislave

12.10.2023 o 9:00

on-line: https://shorturl.at/pwRTW

Univerzálne navrhovanie je metóda tvorby rôznych prostredí, produktov, programov a služieb s cieľom, aby ich mohli používať všetci ľudia vrátane ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Prednáška o univerzálnom navrhovaní je orientovaná na tvorbu bezbariérových verejných priestorov, krajinnej a záhradnej architektúry najmä v kontexte potrieb inkluzívneho turizmu (Tourism for All). Lektorka bude prezentovať výsledky projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) riešeného na FAD STU v Bratislave, ktorý sa realizuje s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje.