Kalendár udalostí 01.12.2023

piatok, 01.12.2023

Odborná exkurzia bude zameraná na prehliadku technológií spracovania biologicky rozložiteľných odpadov.

Odchod bude spred ÚKI (Hospodárska 7) o 9.00h do firmy Zdroje Zeme a.s., Horný Jatov.

Predpokladaný návrat do Nitry: o 12.00h.

Organizuje ju Ústav krajinného inžinierstva, kontaktná osoba: Ing. Anna Báreková, PhD.