Kalendár udalostí 08.12.2023

piatok, 08.12.2023

Odborná exkurzia bude zameraná na prehliadku technológie úpravy odpadov na tuhé alternatívne palivo.

Odchod bude spred ÚKI (Hospodárska 7) o 8.30h do firmy ecorec a.s., Pezinok.

Predpokladaný návrat do Nitry: o 12.00h.

Organizuje ju Ústav krajinného inžinierstva, kontaktná osoba: Ing. Anna Báreková, PhD.