Kalendár udalostí 20.05.2024

pondelok, 20.05.2024

Prednášajúci: doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

Dátum a čas: 20. 05. 2024, od 13.00 hod.

Miesto: Environmentálne centrum SPU, Hospodárska 7

Výberová prednáška bude zameraná na adaptačné opatrenia na zmenu klímy najmä v urbanizovanom prostredí. Bude sa venovať využiteľným prvkom zelenej infraštruktúry a prírode blízkych riešení.

Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

PDF - Zelená infraštruktúra a prírode blízke riešenia ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy