Kalendár udalostí Október 2018

utorok, 02.10.2018

02.10.2018 o 13:30, Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, miestnosť ZM, areál Zobor

štvrtok, 04.10.2018

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 10. 2018 od 09.00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

piatok, 05.10.2018

Aula SPU v Nitre, 05.10.2018 o 10:00h

streda, 10.10.2018
streda, 17.10.2018
piatok, 19.10.2018
pondelok, 22.10.2018

Výberová prednáška, 22.10.2018 o 13:30, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre, ZP-S2 cvičebňa PC, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová

streda, 24.10.2018
piatok, 26.10.2018
pondelok, 29.10.2018