Kalendár udalostí September 2019

štvrtok, 12.09.2019

12. september 2019 v priestoroch katedier FZKI na Hospodárskej ulici pod Zoborom

utorok, 17.09.2019

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 17. 09. 2019 od 08:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

pondelok, 23.09.2019
štvrtok, 26.09.2019

Výberová prednáška, 26.09.2019, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.