Kalendár udalostí December 2019

pondelok, 02.12.2019
utorok, 03.12.2019

Výberová prednáška, 03.12.2019, Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o.

streda, 04.12.2019

Výberová prednáška, 04.12.2019, JUDr. Viktor Vincze

Štúdium v zahraničí, Zahraničné stáže

Tulipánová 7, od 09:30

štvrtok, 05.12.2019

Výberová prednáška, 05.12.2019, Assoc. Prof. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

pondelok, 09.12.2019

Výberová prednáška, 09.12.2019 o 11:00, Hospodárska ulica 7, FZKI SPU v Nitre, prednášková miestnosť ZP.

utorok, 10.12.2019

Odborná exkurzia, 10.12.2019, Ing. Denisa Halajová, PhD.

Výstava, 10.12.2019, Hlohovec

streda, 11.12.2019

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín

štvrtok, 12.12.2019

12. 12. 2019, organizuje: Ing. Denisa Halajová, PhD., Mgr. art. S. Bellérová, Ing. M. Bihuňová, PhD.