Kalendár udalostí Máj 2022

utorok, 03.05.2022

Výberová prednáška

Ing. Soňa Keresztesová, PhD., Mgr. David Turčáni, PhD.

Včelí kRaj, OZ

3.5.2022, 16:30-18:00

On-line

streda, 04.05.2022
piatok, 06.05.2022

Výberová prednáška

Nino Čchartišvili

Lepl Scientific-Research Center of Agriculture, Head of Public relation, Regional and international organizations division, Ministry of Environment and Agriculture. Georgia.

6.5.2022, 13.00 až 16.00 hod.

Ústav záhradníctva FZKI, Areál Tr. A. Hlinku 2, učebňa BZ01 + online https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apmoLdSBJD-lxs1CcRR3P08FLyyRip9-otpQ91WGKC3s1%40thread.tacv2/General?groupId=4fff595a-7aab-4a1d-b1c2-03f816b5b2a7&tenantId=55801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42

Predstavenie Gruzínskej technickej univerzity, Fakulty poľnohospodárskych vied a biosystémového inžinierstva. História gruzínskeho vinohradníctva a vinárstva, gruzínskeho genofondu viniča a najstaršej metódy výroby vína v amforách (Kvevri).

streda, 11.05.2022
pondelok, 23.05.2022
utorok, 24.05.2022
štvrtok, 26.05.2022