Kalendár udalostí Október 2022

pondelok, 03.10.2022
streda, 05.10.2022

Sme veľmi radi, že po pandemickom období môžeme obnoviť tradíciu vítania prvákov - popoludnia plného informácií, vzájomného spoznávania sa, súťaží a zábavy.

Prváci, tešíme sa na Vás.

Streda 5.10.2022 od 12:00, Tulipánová 7.

piatok, 07.10.2022

Odborná exkurzia v rámci predmetu Tvorba rekreačných priestorov

povinné pre III.roč. , bakalársky stupeň KZA

7.10.2022, od 7:30 - 18:00

Golfové ihrisko Gray Bear Tále NT, Vydrovo - Lesnícky skanzen, Hronsek - artikulárny kostol

Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

V prípade záujmu, kontaktujte Ing. M. Bihuňovú PhD. (maria.bihunova@uniag.sk)

pondelok, 10.10.2022

Urban design - a new point view for city: urban farms, pocket parks etc

Dr. inž. Beata Fornal Pieniak

Pondelok 10.10. 2022, 9:00 - 11:00

TD-01, Tulipánová 7

Dr. inž. Beata Fornal Pieniak pôsobí na Katedre ochrany životného prostredia a dendrológie, Univerzity prírodných vied vo Varšave. V rámci prednášky predstaví princípy tvorby verejných plôch v mestách a súčasné prístupy a trendy.

streda, 12.10.2022

Krajina severozápadu USA očami krajinného architekta

Ing. Eva Wernerová, SKA

Streda 12.10. 2022, 9:00 - 11:00

TD-01, Tulipánová 7

Ing. Eva Wernerová je autorizovaná krajinná architektka Slovenskej komory architektov. V rámci svojej prednášky priblíži postrehy z pracovnej cesty v USA; to, ako vnímala rôzne mierky priestorov, ich funkčnosť a estetiku. Priblíži aj rekreačnú a informačnú infraštruktúre chránených území - národných parkov.

piatok, 14.10.2022

Odborná exkurzia v rámci predmetu Ateliér plánovania a tvorby zelenej infraštruktúry

pre študentov predmetu, odporučené pre ABc a KZA

14.10.2022, od 7:30 - 17:00

projekty krajinnej architektúry - Bratislava

Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

V prípade záujmu, kontaktujte doc. Ing. arch Robertu Štěpánkovú, PhD. (roberta.stepankova@uniag.sk) alebo Ing. M. Bihuňovú PhD. (maria.bihunova@uniag.sk)

streda, 26.10.2022

Krajinná architektúra "Veľkého jablka"

prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

streda 26.10. o 13:30

TD-01, Tulipánová 7, Nitra a online

súčasť prednášok - Výberov:KA výberové prednášky o krajinnej architektúre 2022