Moderné spôsoby hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách

prednáška

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

21.3.2024, 9.10 h

Envirocentrum KKI SPU v Nitre, Hospodárska 7, Nitra

Moderné spôsoby hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách

Ísť späť