Odborná exkurzia - Ústav záhradníctva, 23.10.2023

Odborná exkurzia, ktorá bude zameraná na prehliadku pozberového spracovania koreninovej papriky ako aj ostatných koreninových rastlín v modernej firme s najnovšou technológiou.

Odchod bude spred kotolne o 9.00 do firmy Mäspoma spol. s ro, Dvory nad Žitavou.

Organizuje ju Ústav záhradníctva, kontaktná osoba: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Ísť späť