Odborná exkurzia - Ústav záhradníctva, 23.10.2023

Pozberové strediská ovocia a zeleniny

Exkurzia je určená prioritne pre poslucháčov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín (II.ZHI, II IMHS). Je zameraná na prehliadku moderných pozberových stredísk ovocia a zeleniny.

Organizuje Ústav záhradníctva FZKI, dr. Golian, doc. Mezeyová.

Miesta exkurzie: Zeleninárska s.r.o. Kráľová pri Senci , BoniFructi s.r.o., Dunajská Lužná

Odchod: 23.10.2023, 07:00 od kotolne SPU

Ísť späť