Odborná exkurzia z predmetov: Technológie množenia v zeleninárstve a kvetinárstve a Technológie ovocinárskeho škôlkarstva

Ústav záhradníctva organizuje odbornú exkurziu z predmetov: Technológie množenia v zeleninárstve a kvetinárstve a Technológie ovocinárskeho škôlkarstva, ktorá je určená pre študentov 1. stupňa ŠP záhradníctvo.

Termín konania: 21.3.2024 so začiatkom 8:30 hod

Miesto konania: Génová banka SR Piešťany; Plantex, spol. s.r.o. Veselé pri Piešťanoch

Odborní garanti: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.; doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

Ísť späť