Výberová prednáška: Cirkulárne odpadové hospodárstvo v praxi

Cirkulárne odpadové hospodárstvo v praxi

Zuzana Špuntová, Cyrkl, s.r.o.

13.12.2022 o 11,00 hod.

FZKI, ÚKI - miestnosť ZP (Hospodárska 7)

Absolventka Krajinného inžinierstva na FZKI, Zuzana Špuntová, nám predstaví medzinárodnú digitálnu platformu pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie. Cyrkl je najväčšie odpadové trhovisko v Európe, ktoré spája vhodných obchodných partnerov pomocou najmodernejšej digitálnej technológie a zároveň pomáha firmám nakladať s odpadom efektívnejšie.

Ísť späť