Výberová prednáška: Future scenarios for aridity under conditions of global climate change in Extremadura, Southwestern Spain

Prednášajúci: Cristina Aguirado Montero, University of Extremadura, Španielsko

Dátum a čas: 3. 10. 2023 o 16.00 h Miesto: SPU v Nitre, Hospodárska 7, cvičebňa ZM

Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Aridity conditions in semi-arid lands with warm climates are key variables that need to be assessed in order to properly manage water and plan to minimise the threat of desertification. This study analyses the spatial distribution of aridity in Extremadura, southwestern Spain, using the Martonne index for a historical period (1971-2005) and three future periods (2006-2035; 2036-2065; 2066-2095).

Ísť späť