Výberová prednáška: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont pri šetrnom hospodárení na ornej pôde a ekologickom systéme pestovania zeleniny

Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© pri šetrnom hospodárení na ornej pôde a ekologickom systéme pestovania zeleniny

Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o.

27. 3. 2023 o 9:00 hod.

ÚZ FZKI v BZ01

Predstavenie počítačového programu, ktorý bol vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby za účelom evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov, osevných postupov a i. podľa zásad správnej farmárskej praxe.

Ísť späť