Výberová prednáška: Postup a úlohy okresného úradu ochrany životného prostredia pri stavebnom a vodoprávnom konaní

Postup a úlohy okresného úradu ochrany životného prostredia pri stavebnom a vodoprávnom konaní

Ing. Miloš Černák, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Nitra

FZKI, ÚKI - miestnosť ZM, (Hospodárska 7)

15. 03. 2023 09:00hod.

 

Ísť späť