Výberová prednáška: Soil analysis and optimisation of agricultural resources for a farm in southwest Spain

Prednášajúci: Lourdes Rebollo Moyano, University of Extremadura, Španielsko

Dátum a čas: 3. 10. 2023 o 15.30 h Miesto: SPU v Nitre, Hospodárska 7, cvičebňa ZM

Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

This study focuses on the optimisation of agricultural resources for soil improvement on a farm in southwest Spain, where tomato, maize and broccoli are currently grown. After a soil analysis, edaphic improvements are proposed, in addition to the correct crop rotation in order to make the best use of all agricultural resources and obtain better yields.

Ísť späť