Výberová prednáška: Vnútrobloky - potenciál obytnej zóny z pohľadu hlavného architekta

Ing. arch. Milan Csanda, Hlavný architekt mesta Nitra

"Vnútrobloky - potenciál obytnej zóny z pohľadu hlavného architekta"

28.9.2023 o 9:00

Tulipánova 7, TD-01

Úloha hlavného architekta mesta v procesoch udržateľného urbanisticko-architektonického vývoja sídla a možnosti participácie študentov na tvorbe inšpiratívnych riešení častí obytnej zóny s cieľom predchádzať negatívnym dôsledkom predpokladaných zmien.

Ísť späť