Katedry

Od 1. 9. 2021 vznikli na fakulte 3 ústavy - Ústav krajinnej architektúry (ÚKA), Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) a Ústav záhradníctva (ÚZ)

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer