Kolégium dekana

Kolégium dekana FZKI SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

 

Dekan:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
email: klaudia.halaszova@uniag.sk
KKPPU
Členovia:
Ing. Alena Andrejiová, PhD.
email: alena.andrejiova@uniag.sk
KZ

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
email: jozefina.pokryvkova@uniag.sk
KKI

Ing. Mária Bihuňová, PhD.
email: maria.bihunova@uniag.sk
KZKA, prodekanka

Ing. Jana Černá, PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
KBZ, OZ FZKI

Ing. Denisa Halajová, PhD.
email: denisa.halajova@uniag.sk
KZKA

doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
email: dusan.igaz@uniag.sk
KBH, prodekan

Ing. Barbora Čakovská, PhD.
email: barbora.cakovska@uniag.sk
CPaCŽV FZKI

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
email: lubos.jurik@uniag.sk
KKPPU, predseda AS FZKI

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
email:  lenka.lackoova@uniag.sk
KKPPU, prodekanka

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
email: oleg.paulen@uniag.sk
KOVV

Ing. Miloslav Mucha
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DekFZKI, CIKT FZKI

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
email: viera.paganova@uniag.sk
KBZ

Ing. Katarína Pobudová
email: katarina.pobudova@uniag.sk
DekFZKI

Ing. Veronika Vaculová
email: xvaculovav@is.uniag.sk
FZKI D-ARD den, ŠR FZKI

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
KKPPU