Koordinátor ECTS

 • Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Pedagogická komisia FZKI

 • doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (predseda)
 • Ing. Roman Flóriš, PhD. (KZKA)
 • Ing. Ján Kollár, PhD. (KBZ)
 • Ing. Lenka Lackóová, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (KKI)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (KBH)
 • Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (KZ)
 • Ing. Eduard Pintér, PhD. (KOVV)

Edičná komisia FZKI

 • doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (predseda)
 • Ing. Attila Tóth. PhD. (KZKA)
 • Ing. Ladislav Bakay, PhD. (KBZ)
 • prof. Ing. Anna Streďanská, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (KKI)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (KBH)
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (KZ)
 • doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (KOVV)

Komisia pre vedu a výskum FZKI

 • doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. (predseda)
 • Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (KZKA)
 • Ing. Marcel Raček, PhD. (KBZ)
 • Ing. Jozef Halva, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Jakub Fuska, PhD. (KKI)
 • Ing. Elena Kondrlová, PhD. (KBH)
 • Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (KZ)
 • Ing. Ján Mezey, PhD. (KOVV)

Komisia pre zahraničné vzťahy FZKI

 • Ing. Mária Bihuňová, PhD. (predseda)
 • Ing. Mária Bihuňová, PhD. (KZKA)
 • Ing. Katarína Rovná, PhD. (KBZ)
 • Ing. Anna Báreková, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Beáta Novotná, PhD. (KKI)
 • Ing. Ján Horák, PhD. (KBH)
 • prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. (KZ)
 • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (KOVV)

Komisia pre rozvoj IKT FZKI

 • Ing. Miloslav Mucha (predseda)
 • Roma Ludva (KZKA)
 • Ing. Dagmar Hillová, PhD. (KBZ)
 • Ing. Ľubomír Konc, PhD. (KKPPU)
 • doc. Ing. Viliam Bárek, CSc. (KKI)
 • Ing. Tomáš Borza (KBH)
 • Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (KZ)
 • Ing. Štefan Ailer, PhD. (KOVV)

Fakultná rada kvality pre zabezpečenie kvality vzdelávania na FZKI

Predseda:

 • doc. Ing. Lenka Lackoóvá, PhD.

Členovia:

 • doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
 • prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedϋsová, PhD.
 • prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 • prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
 • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
 • doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
 • Ing. Andrej Tárník, PhD.
 • Ing. Jakub Pagáč

Externý člen:

 • RNDr. Daniel Helfer

Disciplinárna komisia FZKI

 • doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD., predseda
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD., člen
 • Ing. Dagmar Hillová, PhD., člen
 • Ing. Jakub Pagáč, študent, člen, 1.ročník,  III. stupeň štúdia, Krajinné inžinierstvo
 • Jakub Mankovecký, člen,  študent 3. ročníka, I, stupeň štúdia, Záhradníctvo
 • Andrea Cuperová, člen, študentka 3. ročník, I. stupeň štúdia, Záhradná a krajinná architektúra