Koordinátor ECTS

 • Ing. Mária Bihuňová, PhD. ‐ prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Pedagogická komisia FZKI

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (KZKA) ‐ predsedníčka
 • Ing. Roman Flóriš, PhD. – člen rozvrhovej komisie SPU (KZKA)
 • doc. Ing. Ján Kollár, PhD. (KBZ)
 • Ing. Jozef Halva, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Tatiana Kaletová, PhD. – člen rozvrhovej komisie SPU (KKI)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (KBH)
 • doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (KZ)
 • Ing. Eduard Pintér, PhD. (KOVV)
 • Ing. Martina Verešová, PhD. (KZKA)

Edičná komisia FZKI

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (KZKA) ‐ predsedníčka
 • doc. Ing. Attila Tóth. PhD. (KZKA)
 • doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (KBZ)
 • Ing. Karol Šinka, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (KKI)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (KBH)
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (KZ)
 • doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (KOVV)

Komisia pre vedu a výskum FZKI

 • doc. Ing. Ján Horák, PhD. (KBH) ‐ predseda
 • doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (KZKA)
 • Ing. Marcel Raček, PhD. (KBZ)
 • Ing. Jozef Halva, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Jakub Fuska, PhD. (KKI)
 • Ing. Elena Kondrlová, PhD. (KBH)
 • Ing. Marcel Golian, PhD. (KZ)
 • doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (KOVV)

Komisia pre zahraničné vzťahy FZKI

 • Ing. Mária Bihuňová, PhD. (KZKA) ‐ predsedníčka
 • Ing. Ladislav Bakay, PhD. (KBZ)
 • Ing. Anna Báreková, PhD. (KKPPU)
 • Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.‐Paed.IGIP (KKI)
 • Ing. Elena Kondrlová, PhD. (KBH)
 • Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (KZ)
 • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (KOVV)

Komisia pre rozvoj IKT FZKI

 • Ing. Miloslav Mucha ‐ predseda
 • Roma Ludva (KZKA)
 • doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (KBZ)
 • Ing. Ľubomír Konc, PhD. (KKPPU)
 • prof. Ing. Viliam Bárek, CSc. (KKI)
 • doc. Ing. Ján Horák, PhD. (KBH)
 • doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (KZ)
 • doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (KOVV)

Fakultná rada kvality pre zabezpečenie kvality vzdelávania na FZKI

Predseda:

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Členovia:

 • prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedϋsová, PhD.
 • prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 • doc. Ing. Ján Horák, PhD.
 • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
 • prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
 • doc. Ing. Lenka Lackoóvá, PhD.
 • Ing. Andrej Tárník, PhD.
 • Ing. Miroslav Číbik

Externý člen:

 • RNDr. Daniel Helfer

Disciplinárna komisia FZKI

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., predseda
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD., člen
 • Ing. Andrej Tárník, PhD., člen
 • Ing. Richard Hanzlík, člen, III. stupeň štúdia
 • Bc. Dajana Kazíková, člen, II. stupeň štúdia
 • Maroš Gergeľ, člen, I. stupeň štúdia