Kontakt:


Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
email: maria.bihunova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5425

 

 

Všeobecné informácie

Zoznam predmetov v angličtine - PhD Study Program 2016/2017

application/pdf PHD_predmety_FZKI_AJ.pdf (68.3 kB)

Zoznam predmetov v angličtine - Master Study - Master Level, 2016/2017

application/pdf MSC_predmety_FZKI_AJ.pdf (66.6 kB)

Zoznam predmetov v angličtine - Bachelor Study - Bachelor Level, 2016/2017

application/pdf BC_predmety_FZKI_AJ.pdf (66.7 kB)

Zoznam predmetov v angličtine - Study Plans of English Modules 2015/2016

application/pdf english-moduls-15_16.pdf (32.2 kB)