Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 76 Nitra, SR (SK, SVK)

e-mail: dekfzki@uniag.sk 

tel.: +421 (37) 641 5412 — študijné oddelenie

tel.: +421 (37) 641 5410 — sekretariát dekana