Kurz architektonickej tvorby

Termín konania: letný semester

Praktická časť: Tvorba štúdie sadovnícko-architektonických úprav vybraného areálu

Počet kreditov: 2