Kurz geodetických prác

Termín konania: letný semester

Praktická časť: merania polohopisu a výškopisu vybraných prvkov v krajine pomocou rôznych geodetických metód (GNSS, tachymetria, nivelácia a pod.).

Počet kreditov: 3