Autor: doc. Ing. Ján Horák, PhD.

Odborová komisia

Zoznam členov Odborovej komisie pre študijný odbor poľnohospodárstvo a krajinárstvo

--

Smernica č. 4/2022 Zriaďovanie a činnosť odborových komisií doktorandského štúdia na SPU v Nitre

Smernica_c._4_2022_Zriadovanie_a_cinnost_odborovych_komisii_doktorandskeho_studia.pdf

--

Zápisy zo zasadnutí Odborovej komisie

Zápisnice