Fakultný výbor FZKI 2014 – 2018 s účinnosťou od 8. 4. 2014

 • Ing. Jana Černá, PhD.,
  • predsedníčka výboru, kultúrna a rekreačná komisia
  • Katedra biotechniky zelene, kl. 5437
  • jana.cerna@uniag.sk
 • Viera Tökölyová,
  • podpredsedníčka výboru
  • Dekanát FZKI, kl. 5416
  • viera.tokolyova@uniag.sk
 • Mgr. Anna Nagyová,
  • komisia pre občianske záležitosti
  • Dekanát FZKI, kl. 5417
  • anna.nagyova@uniag.sk
 • Ing. Ľubomír Konc, PhD.,
  • športová komisia a BOZP
  • Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, kl. 5213
  • lubomir.konc@uniag.sk
 • Viera Tökölyová,
  • komisia pre prácu s deťmi
  • Dekanát FZKI, kl. 5416
  • viera.tokolyova@uniag.sk
 • Jarmila Čechová,
  • revízna komisia
  • Dekanát FZKI, kl. 5796
  • jarmila.cechova@uniag.sk

Odborové úseky

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry + Katedra biotechniky zelene

 • Ing. Denisa Halajová, PhD., kl. 5427, denisa.halajova@uniag.sk

Katedra zeleninárstva + Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

 • Zuzana Sabová, kl. 4721, zuzana.sabova@uniag.sk

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav + Katedra krajinného inžinierstva

 • Ing. Ľubomír Konc, PhD., kl. 5213, lubomir.konc@uniag.sk

Katedra biometeorológie a hydrológie

 • Lívia Pustajová, kl. 5254, livia.pustajova@uniag.sk

Dekanát FZKI

 • Jarmila Čechová, kl. 5796, jarmila.cechova@uniag.sk