Akademická obec FZKI 14-04-2021 o 14:00, online

Stretnutie Akademickej obce FZKI SPU v Nitre sa bude konať dňa 14. 04. 2021 o 14.00 hod., on-line (prostredníctvom MS Teams)

Program:

- Aktuálne informácie o dianí a situácii na fakulte - dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Online účasť všetkých členov Akademickej obce FZKI je vítaná.

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť