Erasmus Student Network

ESN SUA Nitra

Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. je nezisková študentská organizácia. Naším hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, na našej univerzite. Organizujeme výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity, párty, súťaže, stretnutia a ďalšie.

Ak si zodpovedná/ý, môžeš sa zapojiť ako buddy alebo ako člen s aktívnou účasťou počas semestrov.

Ak máš otázky, napíš nám a spýtaj sa na sua@esn.sk alebo priamo vyplň dotazník.

www.sua.esn.sk

Email: sua@esn.sk
FB: ESN SUA Nitra

ESN SUA NR

Späť