Fórum pre LMS Moodle

Vážené kolegyne, kolegovia,

aby sme splnili požiadavky niektorých z Vás, chceme naďalej pokračovateť v našich online stretnutiach k LMS Moodle. Dovoľujeme si preto zistiť záujem o tieto stretnutia. Stretnutie sa uskutoční, ak sa prihlási viac ako 5 účastnikov.

Preto prosíme o vyplnenie dotazníka uverejneného na adrese: http://bit.ly/SPU-dotaznik-Moodle.

Záujemcom o tieto stretnutia, ktorí vyplnia formulár a vyznačia záujem o podujatie, pošleme aj pozvánku do kalendára.

Vyplnenie formulára nie je podmienkou k možnosti prihlásenia sa na toto stretnutie, nakoľko následne je v tomto fóre (skupina v MS Teams) uvedený aj priamy odkaz na pripojenie sa na obe podujatia. Kto však členom fóra nie je, k tejto informácii sa nedostane.

Ďakujeme.

Za organizátorov
Darina Tóthová

Ide o nasledovne podujatia:

Stretnutie k dotazníkom (porovnanie dotazníkov z LMS Moodle, MS Forms a Google Docs) v termíne: 12. 11. 2020, 13.h.

Prezentujúci:

Ing. Jana Valentová, CIT FEM SPU v Nitre

Ing. Lenka Seléšiová, CIT FEM SPU v Nitre

Mgr. Radka Grňová, CIT FEM SPU v Nitre

a

Stretnutie k LMS Moodle - pokračovanie (Aktivity - Testy a Prednáška) + otázky a odpovede, výmena skúseností.

Prezentujúca:

doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Ďakujem a srdečne pozdravujem.
Darina Tóthová

Ísť späť