Výberové prednášky — Agrohydrológia

Dávame do pozornosti výberové prednášky RNDr. Emila Fulajtára, PhD., vedúceho oddelenia všeobecnej pedológie a pedogeografie VÚPOP Bratislava, v rámci predmetu Agrohydrológia.

Prednáška 1. — 25. 11. 2013 o 9:00 v prednáškovej miestnosti CH:

Pedogenéza — pôdotvorné procesy a ich výsledok, základné makro, mezo a mikro-morfologické vlastnosti pôd.

Prednáška 2. — 09. 12. 2013 o 9:00 v prednáškovej miestnosti CH:

Klasifikácia pôd, morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, hlavné pôdne typy Slovenska.

Späť